Nedenstående er listet nogle af de større leverancer af ØkoTran Pumpestationer til tryksatte spildevandssystemer, udført i Danmark.

 • Hedensted kommune. Hedensted kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 28 pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra ca. 40 ejendomme i det åbne land. Anlægget sættes i drift i november 2008 . 
 • Hedensted kommune. Hedensted kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 12 stk Ø800 mm pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 12 ejendomme i det åbne land. Anlægget sættes i drift i marts 2009 . 
 • Vejle kommune. Vejle kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 28 stk Ø600 mm pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 28 ejendomme i det åbne land. Anlægget sættes i drift i november 2009 . 
 • SK Spildevand A/S. SK Spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af ca. 3000 sommerhuse i Musholm Bugt. Hertil skal der bruges mellem 500-700 ØkoTran pumpestationer. Kloakeringen udføres som tryksatte systemer med op til 5 sommerhuse på hver pumpestation. Projektet er startet i august 2010 og udføres frem til år 2019. 
 • NK Spildevand A/S. NK Spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af ca. 158 ejendomme i det åbne land. Kloakeringen udføres som tryksat spildevandssystem med én ejendom pr. pumpestation. De 158 pumpestationer udgør et stort tryksat spildevandssystem. Yderligere udgør projektet ca. 60 pumpestationer i option, der skal monteres i samme tryksatte spildevandssystem. Når projektet er fuldt udbygget vil dette være Danmarks største sammenhængende tryksatte spildevandssystem. Der nedgraves ca. 28.000 m rør i forbindelse med udførelse af projektet. Anlægget sættes i drift i december 2011. 
 • Roskilde Spildevand A/S. Roskilde Spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig (+2 år i option) rammeaftale med Roskilde Spildevand A/S om levering af 100-200 ØkoTran pumpestationer. De første område der skal kloakeres er etableret i 2011. 
 • Vejle Spildevand A/S. Vejle kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 73 stk ØkoTran pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 73 ejendomme i og omkring Håstrup. Anlægget sættes i drift i december 2011. 
 • Vejen Spildevand A/S. Vejen spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en rammeaftale med Vejen Spildevand A/S om levering af 200-250 ØkoTran pumpestationer. De første område der skal kloakeres er etableret i 2011.
 • Favrskov Forsyning A/S. Favrskov Forsyning A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig rammeaftale med Favrskov ForsyningA/S om levering af 50+ ØkoTran pumpestationer. De første område der skal kloakeres er etableret i 2011. 
 • Hjørring Vandselskab A/S. Hjørring Vandselskab A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 89 stk. ØkoTran pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 89 ejendomme i og omkring Vrensted. Anlægget er under udførelse og de første pumper sættes i drift i starten af 2012. 
 • Silkeborg Forsyning A/S. Silkeborg Forsyning A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig rammeaftale med Silkeborg Forsyning A/S om levering af 100-200 ØkoTran pumpestationer. De første område der skal kloakeres er etableret i 2013. 
 • Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig rammeaftale om levering af ca. 100 ØkoTran pumpestationer. De første område der skal kloakeres er etableret i 2013.