Liqflow A/S har ikke bestræbt os på at finde markedets billigste produkter. Til gengæld vil vores innovative produkter gøre os i stand til at lave den mest driftssikre, økonomiske og optimale løsning for dig, når vi ser på det totale projekt. 

Vi beskæftiger os med det vi er eksperter i, og har derfor mulighed for på bedste måde at kunne vejlede dig til den optimale løsning. 

Læs mere om vores unikke produkter ved nedenstående udvalgte links eller vælg fra produkt menuen!

OGP To-trins grinder pumper

OGP pumpen, med det patenterede to-trins fristrøms grinder pumpe princip, gør det muligt at opnå en løftehøjde på over 60 mVs ved kontinuerlig drift, med en 1,5 kW motor. Dette gør pumpen specielt velegnet til tryksatte spildevandssystemer i tyndt befolkede områder.

ØkoTran pumpestationer

ØkoTran systemet kan anvendes overalt hvor der i dag bruges septiktanke. Spildevandet opsamles i beholderen og pumpes igennem rørledninger, ned til Ø32 mm, til det nærmeste kommunale spildevands net. Herved sikres at spildevandet renses under optimale forhold på et kommunalt renseanlæg.

OGT Grinder pumper

Danmarks første og eneste grinder pumpe til tryksatte spildevandssystemer med 20 år levetid* og ingen planlagt vedligeholdelse. Ved brug af innovativ ag avanceret teknologi, er OGT grinder pumpen bygget til kontinuerlig drift, med alsidigheden til at tilpasse sig til det aktuelle tryk i et tryksat spildevandssystem.

Udskiftningspumper

Danmarks første og eneste grinder pumpe til tryksatte spildevandssystemer med 20 år levetid* og ingen planlagt vedligeholdelse. For første gang er det nu muligt direkte at udskifte en excentersnekke grinder pumpe med en centrifugal grinder pumpe.

UNIQA Pumper for professionelle

UNIQA modeller er udviklet til at give den bedste ydelse for driftspunktet, med energibesparelser sikret ved effektivitetsklasse IE3 motorer og højtydende hydraulik. 

Leveres i størrelser fra DN50 til DN500 og fra 3 til 355 kW

ESPS Niveausensorer

Liqflows ESPS™ (Environmental Sealed Pressure Switch) er en automatisk trykafhængig niveau styring. Den hermetisk lukkede tryksensor, er specielt designet til at yde en pålidelig niveau styring i tryksatte spildevandssystemer. Ingen bevægelige dele, og derfor ideel til små pumpestationer, hvor pladsen er lille.

Liqflow spildevandspumper

Liqflows spildevandspumper er en serie af spildevandspumper, til automatisk niveau styring/manual drift. Pumperne kan bruges i mange forskellige applikationer. Bl.a. bortpumpning af aggressive væsker, spildevand, drænvand, overfladevand m.m.

Cornell Pumper

Cornell's pumper er designet og konstrueret til de mest barske og krævende industrier: Landbrug, entreprenører, proces industrien, udlejning og kommunale spildevands installationer. Med over 60 års erfaring og pålidelighed, er Cornell Pumper efterspurgt for deres kvalitet, pålidelighed, og fremragende ydelse.