LET AT VEDLIGEHOLDE & SERVICERE

  • Alle sliddele, inklusive modskær, skæreblad, lejer og mekaniske tætninger kan udskiftes på mindre end 30 minutter
  • Udskiftning kan udføres på stedet ved hjælp af enkle værktøjer og fjerner behovet for at sende pumpen til et servicecenter
  • Plug-n-play-kabel og stor løftebøjle gør det nemt at fjerne og servicere pumpen fra pumpebrønden.