ØkoTran

Referencer

Nedenstående er listet nogle af de større leverancer af ØkoTran Pumpestationer til tryksatte spildevandssystemer, udført i Danmark.

 • Hedensted kommune

Hedensted kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 28 pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra ca. 40 ejendomme i det åbne land. Anlægget sættes i drift i november 2008 .

 

 • Hedensted kommune

Hedensted kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 12 stk Ø800 mm pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 12 ejendomme i det åbne land. Anlægget sættes i drift i marts 2009 .

 

 • Vejle kommune

Vejle kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 28 stk Ø600 mm pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 28 ejendomme i det åbne land. Anlægget sættes i drift i november 2009 .

 

 • SK Spildevand A/S

SK Spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af ca. 3000 sommerhuse i Musholm Bugt. Hertil skal der bruges mellem 500-700 ØkoTran pumpestationer. Kloakeringen udføres som tryksatte systemer med op til 5 sommerhuse på hver pumpestation.

Projektet er startet i august 2010 og udføres frem til år 2019.

 

 • NK Spildevand A/S

NK Spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af ca. 158 ejendomme i det åbne land.

Kloakeringen udføres som tryksat spildevandssystem med én ejendom pr. pumpestation.

De 158 pumpestationer udgør et stort tryksat spildevandssystem.

Yderligere udgør projektet ca. 60 pumpestationer i option, der skal monteres i samme tryksatte spildevandssystem

Når projektet er fuldt udbygget vil dette være Danmarks største sammenhængende tryksatte spildevandssystem

Der nedgraves ca. 28.000 m rør i forbindelse med udførelse af projektet.

Anlægget sættes i drift i december 2011.

 

 • Roskilde Spildevand A/S

Roskilde Spildevand A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig (+2 år i option) rammeaftale med Roskilde Spildevand A/S om levering af 100-200 ØkoTran pumpestationer

De første område der skal kloakeres er etableret i 2011.

 

 • Vejle Spildevand A/S

Vejle kommune har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 73 stk ØkoTran pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 73 ejendomme i og omkring Håstrup.

Anlægget sættes i drift i december 2011.

 

 • Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig rammeaftale med Favrskov ForsyningA/S om levering af 50+ ØkoTran pumpestationer

De første område der skal kloakeres er etableret i 2011.

 

 • Hjørring Vandselskab A/S

Hjørring Vandselskab A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til deres nye tryksatte spildevandssystem. Der leveres 89 stk. ØkoTran pumpestationer til bortpumpning af spildevand fra 89 ejendomme i og omkring Vrensted.

Anlægget er under udførelse og de første pumper sættes i drift i starten af 2012.

 

 • Silkeborg Forsyning A/S

Silkeborg Forsyning A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig rammeaftale med Silkeborg Forsyning A/S om levering af 100-200 ØkoTran pumpestationer

De første område der skal kloakeres er etableret i 2013.

 

 • Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har valgt ØkoTran pumpestationen til kloakering af det åbne land. Der er indgået en 4 årig rammeaftale om levering af ca. 100 ØkoTran pumpestationer

De første område der skal kloakeres er etableret i 2013.

 

Liqflow A/S

Kringelhusvej 15

7100 Vejle

Tel: +45 4693 5200

Mob: +45 2878 1226

Email: info@liqflow.dk

CVR: 3525 1839

 

Copyright © All Rights Reserved